SLU-nyhet

Optimera skördarna av ekologiska grödor

Publicerad: 24 september 2014

Innovativa lösningar för hur ekologiska lantbrukare i EU ska kunna optimera skördarna exemplifieras i en ny broschyr från fokusgruppen "Organic Farming" inom EU-initiativet EIP-AGRI.

Fokusgruppen "Organic Farming" inom EIP-AGRI har under 2013 och 2014 analyserat  orsaker och givit förslag till lösningar för att stärka odlingssäkerheten och minska skördegapet till konventionell odling. En medlem i fokusgruppen uttryckte det på följande sätt:

"Det behövs högre och mer stabila skördar i ekologisk produktion för att förbättra bondens ekonomi och för att säkerställa att de resurser man sätter in utnyttjas på bästa möjliga sätt. Ekologiska lantbrukare i EU kan ha nytta av att dela med sig av innovationer, kunskaper och erfarenheter"

Broschyr om att optimera skörd i Europeisk ekologisk odlingEn ny broschyr har publicerats där förslag och exempel på innovativa lösningar presenteras som kan stödja ekologiskt lantbruk att nå mer optimala skördenivåer. Förslagen på aktiviteter och projekt är en kunskaps- och idékälla för bildande av så kallade "Operativa grupper".

I Sverige kommer dessa grupper att kallas "Innovationsgrupper" vilka kommer ges stöd till i kommande utlysningar inom Landsbygdsprogrammet, se tidigare nyhet: Landsbygdsnätverket om Europeiska Innovationspartnerskapet


Kontaktinformation