SLU-nyhet

Nya inlägg i debatten

Publicerad: 19 januari 2015

Oavsett andra hållbarhetsaspekter, så levererar ekologisk odling mat med betydligt lägre halter av bekämpningsmedel, skriver de EPOK-anknutna forskarna Axel Mie och Ulf Nilsson i UNT.

Under rubriken "Eko-odling ger inte uthållighet" debatterade de fyra SLU-forskarna Thomas Kätterer, Holger Kirchmann, Rune Andersson och Lars Bergström i Uppsala Nya Tidning (UNT) den 15 januari. Axel Mie och Ulf Nilsson hävdar nu att påståendet i artikeln att växters naturliga försvarsämnen skulle vara ett större problem i maten än rester av syntetiska bekämpningsmedel inte baseras på aktuell forskning.

Det finns forskning som tyder på att rester av bekämpningsmedel i mat kan utgöra en hälsorisk för konsumenter och det finns anledning, framförallt när det gäller barn, att sträva efter att äta frukt med så lite bekämpningsmedelsrester som möjligt, menar Axel Mie och Ulf Nilsson.


Kontaktinformation