SLU-nyhet

EPOK bjuder in till seminarium: Forskning för ett hållbart ekologiskt lantbruk

Publicerad: 06 oktober 2015

Forskning för ett hållbart ekologiskt lantbruk – Systemperspektiv, aktörssamverkan och kommunikation. EPOK välkomnar forskare, doktorander och även andra intresserade till ett heldagsseminarium om ekologiskt lantbruk från jord till bord.

EPOK bjuder in doktorander, forskare och andra intressenter som arbetar med forskning, utveckling och innovation, som har projekt relaterade till ekologiskt hållbara livsmedelssystem. Det kan till exempel vara projekt finansierade av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning, Jordbruksverket eller Core Organic II.

De interaktiva sessionerna syftar till att:

  • Forskare och intressenter får kännedom om olika forskningsprojekt och tillfälle att diskutera kriterier för hållbarhet samt metoder och arbetssätt.
  • Förmedla och dela erfarenheter från samverkansprojekt.
  • Diskutera styrkor/svagheter med att arbeta tillsammans med olika aktörer. Har aktörsamverkan bidragit till implementering av resultaten?
  • Initiera en diskussion mellan forskare och intressenter om hur framtagen kunskap kan implementeras samt leda fram till innovationer.
  • Stimulera skapandet av nya nätverk inför ansökningar till nationella forskningsråd, ERA-netprogram, EIP nationellt och internationellt samt till Horizon 2020.

Seminariet kommer att hållas på engelska och är kostnadsfritt, kostnad för lunch och fika tillkommer dock. Samtliga deltagare ges möjlighet att få presentera sina pågående projekt. Både via en rullande presentation vid seminariets start och med material såsom poster, broschyr, faktablad eller rapport på en gemensam utställning under en timme efter lunch. 

Preliminärt program:

09.30-10.00

Registration and coffee

10.00

Welcome address and presentation of on-going research projects and participants (ppt show)

10.30

Perspectives on research on sustainable food systems

-Resilient and ’healthy’ food systems – an important criterion of sustainability

Thomas Döring, ORC & Humboldt University Berlin

-Research needs from practitioners’ perspectives – relevance and impact

Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna (Swedish Ecological Farmers’ Association)

- Research on sustainable production — system perspectives and sustainability principles 

Erik Steen Jensen, SLU, Department of Biosystems and Technology

12.00

Lunch  and exhibition of participants’ research projects — time for knowledge exchange and networking 

Coffee

13.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi-actor research — strengths and weaknesses

- Danish organic research with stakeholder involvement

ICROFS—International Centre for Research in Organic Food Systems

-Development of organic apple production — cooperation between researchers and farmers

Weronika Swiergiel, SLU, Department of Crop Protection Biology

Short break with fruit

-To be a PhD student in a multi-actor project — cooperation between researchers, advisors and farmers

Victor Guamán, SLU, Department of Crop Production Ecology

Stakeholder involvement and impact focus in research programs

Swedish Farmers’ Foundation for Agricultural Research

15.45–16.00

Communication and knowledge exchange – in what ways can EPOK contribute?

Karin Ullvén and Maria Wivstad, SLU, EPOK

 

Vi öppnar för anmälan här på EPOK:s hemsida i slutet av oktober.

Tid: 2015-12-09 10:00 - 16:00
Ort: Stockholm

Lokal: KSLA – Kungl. Skogs- och Lantbruksakademie


Kontaktinformation