SLU-nyhet

Goda råd om åkerbönor

Publicerad: 05 oktober 2015

I dag importerar vi ca 60 procent av det proteinfoder som används i Sverige. En betydligt större del skulle dock kunna produceras inom landet och åkerbönan är en viktig gröda för att kunna öka mängden inhemskt protein.

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har i en rapport tagit fram goda råd för odling och konservering av åkerböna. Åkerbönan har högst proteinskörd per hektar av våra sädesslag och Jordbruksverket har konstaterat att odlingen i Sverige bör öka. Det finns dock vissa problem förenat med odling och konservering av åkerböna och rapporten från JTI kretsar just kring dessa problem.

Åkerbönan behöver en månad mer än sädesslagen för att mogna vilket innebär att den i vissa fall kan skördas först i oktober. Författarna av rapporten rekommenderar därför odlare att använda sig av tidiga sorter samt så dessa så tidigt som möjligt. Bönan är också svårtorkad på grund av sin storlek och om den torkas för snabbt kan bönan spricka vilket leder till sämre kvalitet. Torkningen är dessutom energikrävande varför ett bra sätt att torka bönan kan därför vara att blanda den med redan torrt spannmål i silotork med omrörarskruvar.

Författarnas viktigaste råd till odlare av åkerbönor är:

  • Välj tidiga sorter och så dem så tidigt som möjligt.
  • Skördetröskningen ska helst ske när grödan är yttorr.
  • Skörd och hantering därefter ska ske skonsamt, transportera med till exempel skopelevator.
  • Vid torkningen är det viktigt med möjlighet till luftad buffertlagring.

Kontaktinformation