SLU-nyhet

Hur påverkar ett förändrat klimat och användning av kemiska bekämpningsmedel insekter och spindlar?

Publicerad: 21 oktober 2015

Forskare vid Game & Wildlife Conservation Trust i England har studerat hur klimatförändringar, extremt väder och användning av kemiska bekämpningsmedel har påverkat olika spindel- och insektsgrupper. Undersökningen baserades på årlig insamling av data, mellan åren 1970 fram till 2011, från 100 spannmålsfält i södra England.

Extremt väder, såsom ovanligt torra somrar eller kalla och våta vintrar, påverkade cirka en tredjedel av de undersökta spindel-och insektsgrupperna. Men för de allra flesta av dessa djurgrupper återhämtade sig populationerna inom ett år.

Under den undersökta tidsperioden (1970-2011) ökade användningen av kemiska bekämpningsmedel dramatiskt. Forskarna konstaterar att den ökade användningen av bekämpningsmedel hade en mer direkt negativ påverkan på några av de undersökta djurgrupperna än till exempel förändring i medeltemperatur.

En slutsats från studien är att långsiktiga klimatförändringar kommer att ändra förutsättningarna för vissa spindel- och insektsgrupper, till exempel kan en del växtskadegörare gynnas medan andra påverkas i mindre grad. Men en fortsatt omfattande användning av bekämpningsmedel kommer troligen att påverka alla grupper negativt, även nyttodjuren. Det är därför viktigt att arbeta aktivt med att minska dess användning vid spannmålsodling.

Ulf Nilsson


Kontaktinformation