SLU-nyhet

Lantbrukare sökes till seminarium i Dublin

Publicerad: 05 oktober 2015

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling i europeiska kommissionen anordnar ett seminarium 3-4 december 2015 i Dublin. Temat för seminariet är kunskapssystem, lärande och innovation inom jordbruk och landsbygdsutveckling.

Till seminariet söker de nu lantbrukare som vill delta och dela med sig av sina erfarenheter. Ett av huvudmålen med seminariet är att få en bättre förståelse för hur lantbrukare tar till sig kunskap och varifrån de får information. Man vill också ta reda på om nuvarande kunskaps- och innovationssystem inom lantbrukssektorn skapar tillräckligt bra möjligheter för idéutveckling och utveckling kring produktivitet och hållbarhet.

Frågor som de behöver lantbrukares hjälp med är:

  • Varifrån får du nya idéer och inspiration?
  • Är det svårt att hitta den kunskap som du behöver? Var letar du efter information och kunskap?
  • Delar du kunskap med andra lantbrukare? Hur ser er kontakt ut?
  • Får du något stöd i inhämtning av ny kunskap och idéutveckling?
  • Är nuvarande kunskapssystem effektiva för stöd kring inhämtande av ny kunskap och idéutveckling?
  • Vad får dig att ta till dig ny information och nya innovationer?

För att ta del av seminariet skall du fylla i detta formulär innan den 13/10. 30-40 lantbrukare kommer sedan att väljas ut och bjudas in till Dublin. Rese- och hotellkostnader betalas av kommissionen. Andra deltagare kommer till exempel att vara forskare, journalister, utbildare och rådgivare.


Kontaktinformation