SLU-nyhet

Örter i vallen kan ge fler pollinerare och ett högt biogasutbyte

Publicerad: 21 oktober 2015

I Danmark ökar intresset för att producera biomassa för ekologisk biogasproduktion. Odling av klöver/gräsvall är en effektiv resurs som gröngödsling eller som substrat vid produktion av biogas. I det danska forskningsprojektet MultiPlant undersöker man hur fler mervärden kan skapas genom att odla blommande örter tillsammans med klöver/gräsvallen. Med flera olika arter i samodlingen hoppas man kunna locka fler insekter men också utnyttja mer av markens växtnäringsförråd.

Forskarna ville också veta om örterna kan bidra till biogasutbytet då grönmassan rötas? De undersökte örter i renbestånd som gav ett högre biogasutbyte då grödan skördades två gånger istället för fyra. Erfarenhetsmässigt är det dock bara rödklöver i renbestånd som kan ge ett lika högt biogasutbyte som en gräsvall.

Biogasutbytet från grönmassa var lika högt i ett tvåskördesystem som ett med fyra skördar och i de flesta fall till och med högre. Klöver/gräsvall gav det högsta biogasutbytet. Likaså var kvaliteten på grönmassan likvärdig vid två respektive fyra skördar. Detta visar på möjligheter att minska skördekostnaderna vilket förbättrar ekonomin för biogasproduktionen.

Det är också fördelaktigt med färre skördar så att örterna hinner gå i blom och gynna pollinerare. De örter som testats är sådana som kan konkurrera med gräs och som gynnar pollinerande insekter.

MultiPlant är ett forskningsprojekt under det danska programmet Organic RDD 2

Eva Salomon


Kontaktinformation