SLU-nyhet

Rödklöver ger mer spårämnen i vallen

Publicerad: 12 oktober 2015

Vall är grunden i fodret till nötkreatur och får i Sverige och det ger en stor del av den energi som djuren behöver liksom protein och en rad spårämnen. Vallens näringsinnehåll är därför viktig både ur ekonomisk synvinkel och för djurens välbefinnande.

Både vallens botaniska sammansättning och odlingsplatsen har stor betydelse för fodrets näringsinnehåll visar en forskningsstudie som gjorts i Sverige. I studien undersöktes hur proportionen av olika arter i vallen som rödklöver och timotej påverkade innehållet av spårämnen. De spårämnen som undersöktes var kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink.

Mängden lättillgängliga spårämnen i jorden, och inte dess totala innehåll av ämnena, avgjorde hur mycket näringsämnen växten kunde ta upp och störst skillnad mellan odlingsplatserna var innehållet av molybden. Förutom odlingsplats hade andelen rödklöver störst inverkan på mängden spårämnen i vallen. Järn, koppar och kobolt fördubblades i de odlingar med mest rödklöver jämfört med de med lägst andel rödklöver.  Timotej däremot hade den lägsta halten spårämnen i försöket.


Kontaktinformation