SLU-nyhet

Hälta är ett dåligt mått på förekomst av osteokondros hos slaktgrisar

Publicerad: 02 november 2015

Osteokondros (OC) är en skada i tillväxtbrosket, som kan ge ledinflammation och leda till ledkassation vid slakt Det kan också ge hälta vilket påverkar djurens välfärd.

Grisar i ekologisk produktion får oftare leder kasserade vid slakt jämfört med grisar i konventionell uppfödning. I en vetenskaplig studie publicerad i Acta Veterinaria Scandinavica undersöktes om skillnader i stallmiljön påverkar förekomsten av OC hos slaktsvin. Sambandet mellan klinisk hälta under uppfödning och ledhälsa vid slakt undersöktes också.

Frigående grisar i stall med djupströbädd och tillgång till utevistelse, hade betydligt mer och allvarligare OC än slaktgrisar i konventionella inomhusboxar. Grisar med högre förekomst och grav OC var mera halta men forskarna kunde inte se att frigående grisar haltade mer än grisar i boxar, vilket var förvånande. En förklaring kan vara att frigående grisar får mer motion, vilket stärker leder, muskulatur och skelettvävnad.

Resultaten visar även att hältundersökning av gris därför är ett otillförlitligt mått på ledhälsa. Sambandet mellan hälta och ledkassation var också lågt. Grisraser med mer robusta leder avlade för ett aktivt liv kan kanske behövas för att ekologisk slaktsvinproduktion skall få ner antalet ledförändringar och därmed en friskare gris.

Pernille Engelsen Etterlin


Kontaktinformation