SLU-nyhet

Ny utgåva av ”Ny kunskap om ekologi” från ICROFS

Publicerad: 02 november 2015

Ny kunskap om ekologi (Ny viden om økologi) är en forskningsöversikt med resultat från projekten inom Organic RDD och Core organic publicerad av danska ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).

Skriften sträcker sig från 2011 till 2015 och sammanfattar en rad projekt om allt från kolinlagring vid vallodling, proteinfoder, minskad antibiotikaanvändning till samodling och insektsfällor. Skriften gavs ut första gången i april i år och tack vare ett stort intresse gör nu alltså en ny utgåva.


Kontaktinformation