SLU-nyhet

Nytt onlineutbildningsverktyg för unga lantbruksvolontärer tar form

Publicerad: 03 november 2015

Ett nätverk från europeiska WWOOF (Worldwide Opportunities on Organic Farms) har under det senaste året arbetat för att utveckla en gratis onlineutbildning för de cirka 30 000 unga volontärer som varje år bor och arbetar på ekologiska gårdar och småjordbruk över hela Europa.

Den 19 september hölls konferens i italienska Apenninerna och man bestämde då att fokus ska ligga på att producera korta utbildande videoklipp. Tanken är att utveckla en interaktiv webbplats som visar människor som arbetar och förmedlar sina erfarenheter genom videopresentationer.  Många frivilliga lägger redan i dag upp videofilmer från arbetet på gårdarna på sina egna bloggar eller i sociala medier. Steget skulle därför vara kort att göra mer skräddarsydda filmer anpassade till utbildningssidan. Filmerna skulle exempelvis kunna innehålla intervjuer med lantbrukare vilket möjliggör att de kan dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till många volontärer och andra ”nybörjare” inom lantbruket på ett enkelt sätt.


LLOOF (Living and Learning on Organic Farms) kommer att administrera verktyget som ska vara gratis för alla som vill lära sig mer om ekologiska jordbruk och att leva mer hållbart. Tanken är att verktyget ska vara tillgängligt 2016.


Kontaktinformation