SLU-nyhet

Ökad utevistelse minskar parasitangrepp hos ekologiska höns

Publicerad: 17 november 2015

HealthyHens är ett treårigt forskningsprojekt som undersökt hälsa och välfärd hos värphöns i ekologiska system i åtta europeiska länder. I en del av studien har förekomsten av tarmparasiter undersökts samt hur olika skötsel och miljöfaktorer påverkar.

Totalt besöktes 114 ekologiska hönsbesättningar i Belgien, Danmark, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Ett område som undersökts var förekomsten av tarmparasiter och prover samlades in från 55 flockar som alla ingick i studien. Hos cirka 70 procent av flockarna fann man spolmaskar (Ascaridia), och hos 29 procent fann man blindtarmsmaskar (Heterakis).  I vissa länder var även bandmaskar vanliga, dock påvisades inga bandmaskar från svenska besättningar.

I studien undersökte även sambandet mellan parasitförekomst och olika skötsel och miljöfaktorer. Man kunde se ett samband mellan utevistelse och parasitförekomst, där hönsflockar med mer tid utevistelse per dag hade lägre förekomst av spolmask.
 
Om hönorna kan vistas utomhus i högre grad, så kommer maskäggen i gödseln att spridas över en mycket större yta utomhus, vilket minskar sannolikheten för infektion, jämfört med förhållandena inomhus. Utomhus utsätts maskäggen för direkt solljus, låga temperaturer (< +15° C) och uttorkning, vilket gör att maskäggen dör. För att minska parasitangrepp är det därför är bra att hönorna kan vara ute så mycket som möjligt.

Stefan Gunnarsson


Kontaktinformation