SLU-nyhet

Slutsats i ny europeisk studie: Forskningspengar från EU bör gå till ekologiskt jordbruk

Publicerad: 03 november 2015

Genom att investera i forskning på ekologiskt jordbruk kan vi hitta lösningar på många frågor, som rör sociala och miljömässiga utmaningar för europeiska jordbruk. Denna slutsats dras i en ny studie som gjort på uppdrag av den gröna alliansen i EU-parlamentet.

Studien som gjorts av Université Catholique de Louvain i Belgien och Organic Research Centre i Storbritannien visar på en paradox i hur mycket potential det finns i forskning kring ekologiskt jordbruk och hur mycket pengar som faktiskt investeras. Det finns, enligt studien, vetenskapliga bevis för att ekologiska jordbruk är betydligt bättre på att ta tag i frågor som rör hållbarhet än konventionella jordbruk och därför bör betydligt mer pengar spenderas på sådan forskning än vad som görs i dag. Både på europeisk och nationell nivå, menar författarna.

Eduardo Cuoco, chef för TP Organics sekretariat anser att den ekologiska sektorn i dag fungerar som en föregångare i omställningen till mer hållbara livsmedelssystem. TP Organics är den europeiska teknikplattformen för ekologiskt lantbruk och ekologiska livsmedel. I deras senaste strategiska innovations- och forskningsagenda visar man på att den ekologiska sektorn hittar hållbara lösningar som är användbara för hela jordbrukssektorn. Pengar investerade i forskning kring ekologiska jordbruk kan därför komma hela jordbruket till nytta.


Kontaktinformation