SLU-nyhet

Betande kor – bra både för ekonomin och för korna

Publicerad: 17 december 2015

Bete för mjölkkor har diskuterats under hösten som en följd av den kris som drabbats svenska mjölkbönder. Det har från flera håll kommit krav på att minska det svenska beteskravet sommartid för mjölkkor som hålls i lösdriftssystem. Detta eftersom många menar att beteskravet försämrar konkurrenskraften för svenska mjölkproducenter då det leder till högre kostnader. Men leder bete till högre kostnader?

I en granskad artikel i Sveriges Veterinärtidning har Ingvar Ekesbo gjort en litteraturgenomgång av effekten på hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning och ekonomi för kor som hålls inomhus året runt och kor som går på bete sommartid.

Studien visar att hälsotillstånd som skador extremitetsskador som hälta och hasskador är signifikant mindre förekommande hos kor som betar än hos kor som hålls inomhus. Risken för klövskador är dessutom högre för kor i lösdrift än kor som står uppbundna eftersom de exponeras för mer gödsel i lösdrift. Risken för hältor minskar hos kor redan efter fyra veckor på bete. Kor som går inomhus året runt har signifikant högre frekvens av mastit (juverinflammation) än kor som går på bete. Mastit är den vanligaste och mest förlustbringande sjukdomen bland svenska mjölkkor.  Även fertilitet och reproduktion påverkades positivt för kor i betesdrift.

Mjölkavkastingen är lägre eller lika hög i betesdrift jämfört med kor som går inomhus året runt. Resultatet skiljer sig beroende på ras men tar man med kostnader för sjukdomar, arbete och foder blir resultatet bättre för ett djur som får beta sommartid. I andra studier ger djur från betesdrift till och med en högre avkastning än djur inomhus om betestiden ökade från fyra till nio timmar per dygn.

Ekesbo kommer fram till att ett slopat beteskrav skulle innebära ökade kostnader för svenska mjölkbönder i form av sämre hälsotillstånd, sämre fertilitet och högre dödlighet. Den ökade sjukligheten skulle dessutom sannolikt öka antibiotikaanvändningen.

Tidningen Djurskyddet har i en artikelserie belyst diskussionen kring beteskravet och i en artikel intervjuas Jenny Loberg, lektor vid SLU som forskat kring kornas beteende. Enligt Loberg har kor som går på bete större möjligheter att tillgodose sina naturliga behov jämfört med kor som går inne, även om de går i lösdrift. Kor lever i flockar och har ett behov av att rangordna sig inom flocken, vilket blir svårare inomhus och kan leda till att ranglåga kor inte har någonstans att ta vägen. Hon kan inte hitta en liggplats tillräckligt långt ifrån de ranghöga korna och blir stående istället. Mjölkkornas höga ämnesomsättning gör att de behöver äta mycket och idissla maten under lång tid, något de helst gör liggandes på en skön plats.

Inom ekologisk mjölkproduktion ska djuren alltid ha tillgång till bete sommartid och när vädret tillåter. De ska dessutom ha tillgång till utevistelse vår och höst. 


Kontaktinformation