SLU-nyhet

Intresserad av ekologisk grönsaksodling?

Publicerad: 01 december 2015

Nu finns en ny uppdaterad version av kurspärmen "Ekologisk grönsaksodling på friland" tillgänglig.

Pärmen innehåller bland annat kapitel om växtnäring, ogräs och odlingsbeskrivningar. Kurspärmen är framtagen av Jordbruksverket i samarbete med olika experter inom området. Innehållet är riktat mot odlare och rådgivare.

Kurspärmen kan beställas som pappersversion på Jordbruksverkets hemsida och de enskilda kapitlen kan laddas ner elektroniskt.

Ulf Nilsson


Kontaktinformation