SLU-nyhet

Organic innovation days: ”Ekologiska innovationer ska bidra till samhällsutmaningar”

Publicerad: 17 december 2015

Den första och andra december ordnade TP Organics (European Technology Platform of Organic Food and Farming Research and Innovation) ”Organic innovation days” i Bryssel. Syftet med dagarna var att visa den innovationspotential som finns inom den ekologiska lantbruks- och produktionssektorn samt att diskutera vilka forskningsbehov som finns inom ekologiskt lantbruk i Europa. EPOK representerades av Maria Wivstad och Eva Salomon.

Första delen fokuserade på innovationer inom den ekologiska sektorn och över 30 innovationer hade skickats in i förväg till TP Organics. De vinnande bidragen handlade om:

  1. ett webbaserat beslutsstödsystem för en mer hållbar vinodling, vilket visade att användningen av systemet minskade användningen av koppar på ekologiska vingårdar i Italien (koppar är godkänt enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion att använda som bekämpningsmedel mot svamp i t ex vinodling, användning av koppar är dock inte tillåtet i Sverige),
  2. hur förändring av tillverkningsprocesser kan minska användningen av nitrit i ekologiska charkprodukter,
  3. samt hur en småskalig mjölkgård kunnat starta upp genom ett nära samarbete mellan konsumenter och gården genom så kallad crowdfunding.

Under den andra delen presenterades innovationer som i framtiden skulle kunna introduceras inom ekologiskt lantbruk:

  1. bioraffinering för tillverkning av bioplaster och smörjoljor baserat på odling av kardon, (en tistelliknande växt som tillhör solrosfamiljen), och som kan odlas på marginella marker utan att konkurrera om mark för matproduktion,
  2. utvinning av proteiner från insekter både för mat och foder
  3. användning av avloppsprodukter (reningsverk, enskilda avlopp) för att återcirkulera bland annat fosfor som är en ändlig resurs. Olika processtekniker presenterades samt behov av att utveckla hållbarhets- och kvalitetskriterier för att öka acceptansen att använda avloppsprodukter inom ekologiskt lantbruk.

En av slutsatserna som drogs av dagarna är att innovationer är en essentiell del av hela Europas livsmedels- och jordbrukssystem och att det ekologiska jordbruket har många gånger visat sig vara en pionjär för att hitta nya lösningar för ett mer hållbart system. Den ekologiska sektorn har bidragit med konkreta lösningar för många av våra samhällsutmaningar så som klimatförändringar och resurseffektivitet.

EPOK är en av flera nationella plattformar för ekoforskning knutna till TP Organics. I samband med innovationsdagarna möttes de nationella plattformarna, inklusive EPOK, för att diskutera forskningsbehov inom ekologiskt lantbruk i olika länder/regioner i Europa. Ett resultat av dialogen var att plattformarna kommer att bidra till TP Organics "position paper" om forskningsbehov. Detta publiceras och levereras till kommissionen inför nästa omgång utlysningar inom EU:s stora forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.


Kontaktinformation