SLU-nyhet

Seminarium om beskattning av bekämpningsmedel

Publicerad: 01 december 2015

Den 19:e november hölls ett seminarium i riksdagshuset anordnat av Naturskyddsföreningen. Där diskuterades dagens miljöbeskattning av bekämpningsmedel samt hur alternativ skulle kunna utformas i framtiden.

I Sverige beskattas bekämpningsmedel med 34 kr per kilo aktiv substans. Detta medför att lågriskmedel som såpa och oljor, som används inom ekologisk odling och som kräver en hög dos för att nå effekt, beskattas hårdare än syntetiska bekämpningsmedel som är effektiva vid låga doser (så kallade lågdosmedel). Därmed anses inte dagens beskattningssystem ta hänsyn till de potentiella miljö- och hälsorisker som kan vara associerade med användning av lågdosmedel.

I Danmark används ett annat system, något Jens Erik Ørum från Köpenhamns universitet berättade om.  Där beskattas bekämpningsmedel som bedöms vara riskfyllda ur miljö och hälsoperspektiv hårdare än de som bedöms vara mindre riskabla. Skatten kan därmed användas som ett styrmedel för att motivera lantbrukare att välja mindre skadliga bekämpningsmedel.  Liknande beskattningsmodeller används även i Frankrike och Norge.

I den efterföljande debatten med representanter från alla riksdagspartier, utom Kristdemokraterna, fanns en enighet om att den svenska nuvarande beskattningen av bekämpningsmedel behöver ses över.

Ulf Nilsson

Fakta:

Läs gärna Andreas Anderholm Pedersens examenarbete om hur effekterna skulle kunna bli med en differentierad skatt på bekämpningsmedel i Sverige.


Kontaktinformation