SLU-nyhet

Eko fortsätter öka globalt

Publicerad: 19 februari 2015

Statistikrapporten "The World of Organic Agriculture" med data för 2013 är nu publicerad. Tillväxten i ekosektorn fortsätter i de flesta delar av världen.

Den globala marknaden för ekologiska produkter omsatte år 2013 72 miljarder USD. Den amerikanska marknaden som är den största räknat i absoluta tal växte under 2013 med 11,5 procent. Efter USA kommer Tyskland och Frankrike. Kina, som för första gången redovisar data, lägger sig direkt på en fjärdeplats.

Den ekologiska jordbruksarealen uppgick globalt till 43 miljoner hektar och antalet registrerade producenter till ungefär två miljoner. Indien, Uganda och Mexico är de länder som har flest ekoproducenter medan Falklandsöarna (36,3 procent), Liechtenstein (31 procent) och Österrike (19,5 procent) har de största andelarna omställd areal av respektive lands totala jordbruksareal. Den i absoluta tal största arealen ekologisk jordbruksmark står Australien för (17,2 miljoner hektar). Denna består dock till 97 procent av betesmark.

Rapporten "The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends 2015" omfattar 170 länder.


Kontaktinformation