SLU-nyhet

Europeisk forskningsagenda och global vision på Science Day

Publicerad: 25 februari 2015

För tredje gången arrangerades en ”Science Day” på den stora världsmässan BioFach. En ny strategisk innovations-och forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat i Europa lanserades och en global vision för forskning på området diskuterades.

Den nya forskningsagendanDen nya reviderade forskningsagendan ”Strategic Research and Innovation Agenda for Organic Food and Farming” har tagits fram av TP Organics som är en officiell så kallad Technology Platform inom EU. Agendan, som tagits fram efter konsultation med över 300 företag, lantbrukare, forskare och ideella organisationer ska ligga till grund för forskningsprioriteringar inom bland annat Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation). 

Agendan har tre teman:

  • ”Empowerment of rural areas”
  • ”Eco-functional intensification”
  • ”Food for health and wellbeing”

En global vision och strategi för forskning inom ekologiskt lantbruk är under utarbetande inom Technology Innovation Platform of IFOAM (TIPI). Ett första utkast fanns klart till en workshop vid IFOAM-kongressen i Istanbul förra hösten. Efter workshopen har utkastet varit ute på remiss fram till 10 januari i år. Resultat från Istanbul-workshopen och remissen inarbetas nu i ett nytt utkast. Inför detta utkast har också genomförts en undersökning om forskningsbehov runt om i världen. Denna redovisades vid Science Day av Dora Drexler, vice ordförande i TIPI. Hon sammanfattade:

  • En stor del av världens forskningsbehov när det gäller ekologiskt lantbruk kan tillfredsställas genom spridning och lokal anpassning av befintliga resultat.
  • Att genomföra forskning och utveckling ute på gårdar i samverkan med lantbrukare tycks vara ett framgångsrikt koncept.
  • De mest efterfrågade forskningsfrågorna handlar om kontroll av skadegörare och sjukdomar.
  • Det finns ett stort behov av övergripande systemförståelse i tropiska och subtropiska områden.

Kontaktinformation