SLU-nyhet

Fånggrödor lagrar in kol i marken

Publicerad: 25 februari 2015

Med hjälp av fånggrödor kan man lagra in kol i marken, vilket bidrar till att minska växthuseffekten. I en nyligen publicerad studie som analyserade resultaten av 30 tidigare publicerade undersökningar av 139 observationer på 37 platser i världen (så kallad metaanalys) visade sig inbindningen av kol vara 0,32 ± 0,08 ton kol per hektar och år, ned till 22 cm djup.

Med fånggrödor som sås på hösten och plöjs ner på våren kan marken hållas grön under vintern. Därigenom kan utlakningen av näringsämnen minskas. Samtidigt binds kol in i marken. Kolinlagring minskar mängden koldioxid i atmosfären och är alltså ett sätt att minska växthuseffekten. I studien ingick fånggrödor som legat under vintern och plöjts ner på våren. Många olika fånggrödor (27 arter) ingick i studien. I hälften av studierna användes baljväxter, i hälften var det andra grödor. En fjärdedel av undersökningarna var i tropikerna och tre fjärdedelar i tempererade områden.

Genom modellering med modellen RothC kom man fram till att kolhalten kan förväntas stabiliseras efter 155 år, med 16,7 ± 1,5 ton kol per hektar mer än i mark utan fånggrödor. Hälften av den inlagringen förväntas under de första 23 åren. Resultaten ska tolkas med försiktighet eftersom de allra flesta (78 procent) av experimenten i studien var mindre än 10 år långa.

Det finns viktiga faktorer som kan förväntas påverka hur stor mängd kol som lagras in, såsom mängden fånggröda per hektar, och fånggrödans kol-kvävekvot. Det fanns inte tillräcklig information om dessa faktorer, så de undersöktes inte.

Fånggrödor kan även påverka klimatet på andra sätt. Förändringar av kvävecykeln påverkar bildningen av växthusgasen lustgas, och ändrad täckning med grödor påverkar hur marken absorberar och reflekterar solljus. Dessa klimateffekter ingick inte i studien.


Kontaktinformation