SLU-nyhet

Kemiska bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons

Publicerad: 25 februari 2015

Yrkesmässig exponering för kemiska bekämpningsmedel kan fördubbla risken att drabbas av Parkinsons. Det visar en systematisk genomgång av den samlade forskningen på området som getts ut av Göteborgs universitet.

– Sambandet är så klarlagt att det inte behövs mer forskning på området. Riskerna är ungefär lika stora oavsett vilket bekämpningsmedel som används, säger Lars-Gunnar Gunnarsson, en av forskarna bakom rapporten, till tidningen Land Lantbruk.

Grupper som arbetar med frukt och grönt löper störst risk att drabbas.


Kontaktinformation