SLU-nyhet

Marknadsstatistik: unik ekoökning i Sverige

Publicerad: 19 februari 2015

Nyligen presenterade Ekoweb nya siffror på marknadsutvecklingen i Sverige. Totalt ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 38 procent under 2014.

– Det är svenskproducerat som i hög grad står för ekoökningen. Konsumenterna vill köpa ekologiskt och svenskt. Periodvis har marknadens också präglats av brist. Försäljningsökningen kunde alltså varit ännu högre, säger Cecilia Ryegård, Ekoweb.

Ekowebs halvårsrapport vittnade om en mycket stark ekoförsäljning fram till juli, men statistiken visar att försäljningen under andra hälften av 2014 var ännu starkare. Värdet på den svenska ekomarknaden för livsmedel har under 2014 gått från 11,2 miljarder SEK till 15,5 miljarder SEK. Samtidigt ökar den ekologiska marknadsandelen till 5,6 procent.

Ökningen sker förhållandevis jämnt över hela segmentet. En stor del av ökningen står svenskodlade/svenskproducerade produkter för, som mejeri, ägg och gris/nöt/kycklingkött. Inom dessa varugrupper var i stort sett alla ekoprodukter som fanns på svenska marknaden producerade av svenska lantbrukare. Periodvis har bristen varit påtaglig när det gäller ekologiskt och svenskproducerat, till exempel när det gäller ägg, kött och vissa mejeriprodukter.

Sett till enbart detaljhandeln så har det där sålts ännu mer ekologiskt än på den totala livsmedelsmarknaden (som även omfattar offentlig sektor och restaurang/storkök, hälsokost, gårdsförsäljning, torghandel med mera). Inom svensk detaljhandel ökade den ekologiska livsmedelsförsäljningen med 41 procent.


Kontaktinformation