SLU-nyhet

Tydligare kriterier för matavfall som gödsel i ekologisk odling

Publicerad: 24 februari 2015

Både den som använder och den som samlar in matavfall behöver tillstånd för att fermenterat eller komposterat matavfall ska kunna användas som gödsel i ekologisk odling. Jordbruksverket godkänner systemet för hur matavfallet samlas in och något av kontrollorganen SMAK AB, HS Certifiering eller Kiwa Sverige AB godkänner att gödselmedlet används i odlingen.

Att återanvända överblivna matrester som gödsel i odlingen förbättrar kretsloppet av växtnäring mellan bord och jord, vilket bidrar till utvecklingen av ett hållbart jordbruk. För att värna konsumenternas förtroende för ekologisk mat behövs kriterier så inte otillåtna ämnen kommer in i ekologisk produktion. Därför har Jordbruksverket i samarbete med branschorganisationerna förtydligat kriterierna för insamlingssystemen för matavfall.

För att uppnå en bra kvalitet på matavfallet så ska insamlingen bygga på att hushållen är motiverade och källsorterar frivilligt. Branschorganisationerna i Jordbruksverkets referensgrupp för EU-frågor om ekologisk produktion tar också tydligt ställning för frivillighet.


Kontaktinformation