SLU-nyhet

Varför köper vi (inte) ekomat?

Publicerad: 02 februari 2015

Den ekologiska livsmedelsmarknaden växer starkt, men för fortsatt utveckling behövs kunskap om konsumenters motiv för att köpa ekologiska produkter och om vilka hinder som står i vägen. EPOK publicerar nu kunskapssyntesen "Why do (don’t) we buy organic food and do we get what we bargain for?"

SyntesrapportenEPOK har initierat denna kunskapssyntes för att ge en översikt över litteraturen om konsumenters motiv och hinder för att köpa ekomat samt för att diskutera i vilken utsträckning vissa av de här motiven har vetenskapligt stöd.

I syntesen identifieras några huvudmotiv till att köpa ekologisk mat:

  • Hälsa och näringsinnehåll
  • Smak
  • Miljöhänsyn
  • Livsmedelssäkerhet och misstro mot livsmedelsindustrin
  • Djurvälfärd

Författarna Ruben Hoffmann och Maria Wivstad konkluderar att även om ekologiska produkter otvivelaktligen är överlägsna när det gäller vissa aspekter (till exempel ökad biologisk mångfald och inga bidrag till kemiska bekämpningsmedel i miljön) så ger inte den vetenskapliga litteraturen något generellt stöd när det gäller flera av de områden som konsumenterna tycker är viktiga.

Att ekoprodukterna har sådana egenskaper som konsumenter oftast inte på egen hand kan kontrollera eller utvärdera och att det inte finns entydiga vetenskapliga bevis som stödjer huvudmotiven begränsar kraftigt hur ekoprodukter kan marknadsföras.

Hindren kan däremot lätt bedömas av konsumenterna själva. De mest betydande hindren är högt pris, dålig tillgänglighet, misstro till informationskällor, otillräcklig marknadsföring, nöjdhet med det man brukar köpa samt kvalitetsfel (sensoriska defekter). Med nuvarande utveckling ser dessa barriärer ut att minska.Broschyr på svenska

Det är en trend att konsumenter alltmer efterfrågar flera etiska värden så som rättvis handel och lokalproducerad mat. Därför blir det viktigt att få bättre förståelse för hur konsumenter upplever kombinationen av ekomärken med annan märkning, till exempel "Rättvisemärkt".

Syntesen finns även sammanfattad på svenska i en tidigare utgiven populärvetenskaplig broschyr. 


Kontaktinformation