SLU-nyhet

Fria tyglar kan ge fördel för hållbar livsmedelsförsäljning

Publicerad: 18 mars 2015

Butiker som vill satsa på ekologisk mat och hållbar utveckling har inga tydliga riktlinjer att följa. Ändå slår försäljningen av ekomat nya rekord. En ny avhandling från Lunds universitet handlar om hur butiker gör för att påverka vårt konsumtionsmönster. De livsmedelsjättar som ger den enskilde butiksägaren stor frihet lyckas bäst.

Matthias Lehner har studerat hur livsmedelskedjorna översätter en komplex debatt kring ekologisk mat och andra hållbarhetsmärkta produkter. Medan svenska butiker satsar stort på ekoprodukter så är exempelvis brittiska butiker mer inriktade på rättvisemärkt. Matthias Lehner menar att en del av butikernas framgång ligger i hur väl de lyckas snappa upp den debatt som finns i samhället. Han ger den brittiska livsmedelskedjan Tescos satsning på klimatmärkning som exempel på en mindre lyckad satsning där dålig koll på samhällsdebatten var en av orsakerna till att det inte gick bra. Klimatmärkning visade sig dels vara mer komplicerat än vad företaget tänkt sig, dels hade de missbedömt kundernas intresse för märkningen. I slutändan gav Tesco upp hela satsningen.

Det är dock främst de svenska livsmedelskedjorna Coop och ICA som Matthias Lehner har studerat. Resultaten visar att butikens organisation har stor betydelse för varuutbudet. I fallet Ica, så har den enskilda butiksägaren stort inflytande över utbudet. Det gör att hen kan utnyttja den lokala debatten kring hållbarhet. Ligger butiken i ett område med konsumenter som vill konsumera hållbart, ekologiskt och rättvist så har hen lättare att anpassa sitt utbud därefter. På så sätt blir deras satsning en positiv spiral och det leder till framgång. Inom livsmedelskedjan Coop är utbudet av varor mer centralstyrt och därmed blir det lokala sortimentet svårare att påverka. Coop har löst de otydliga riktlinjerna och den komplexa debatten kring hållbar konsumtion genom ett ”paraplyvarumärke”. Deras varumärke ”Änglamark” innehåller såväl ekologiska och klimatsmarta varor som rättvisemärkta. Det har varit framgångsrikt och Coop har lyckats väl i att omsätta den nationella debatten kring hållbar utveckling i handling. Däremot har de lyckats sämre än exempelvis Ica med att anknyta till lokala trender inom hållbar konsumtion.

Källa: Lunds universitet


Kontaktinformation