SLU-nyhet

Lönsamt med rapskakor

Publicerad: 11 mars 2015

Att det är lönsamt att pressa raps till rapskakor visas i en studie från Tingvalls gård, där mjölkkor utfodrades med antingen rapsfrö eller kallpressad rapskaka.

I studien, som nyligen publicerats i tidskriften ”Organic Agriculture”, fick korna även åkerböna för att balansera nivån av råprotein i foderstaterna. Utöver proteinfodren utfodrades de med en mix av ensilage och korn. Trots att de i foderstaten ingående fodermedlen innehöll stor andel vomnedbrytbart protein hade alla korna en god mjölkavkastning (37–38 kg per dag i tidig laktation och 30–31 kg i senare laktation) och det var ingen skillnad mellan grupperna i avkastning eller mjölksammansättning.

Korna som fick rapsfrö åt mer av mixen, vilket medförde att de hade en sämre lönsamhet än korna som fått rapskaka, framförallt i senare laktation. Lönsamheten beräknades som inkomst från mjölken minus foderkostnader, med marknadspriser på fodermedlen.

Eftersom raps i dessa båda former innehåller mycket energi som utfodras samtidigt med proteinet, får mikroorganismerna i vommen möjlighet till stor tillväxt. Mikroorganismerna kan sedan utnyttjas av kon som mikrobprotein. Detta medför även att kvävet i foderstaten utnyttjas effektivt.


Kontaktinformation