SLU-nyhet

Ny möjlighet att spåra växtskadegörare?

Publicerad: 11 mars 2015

Drosophila suzukii, som är en allvarlig skadegörare i främst bärodlingar, är på frammarsch i Europa. Med hjälp av så kallad geografisk profilering har spridningsvägarna kunnat kartläggas. Metoden kan bli ett framtida verktyg i kampen för att i tidigt skede hindra spridning av oönskade arter.

Ett internationellt forskningsteam har undersökt spridningsvägarna för den fruktade skadegöraren Drosophila suzukii i Europa. Denna invasiva insekt upptäcktes i Sverige för första gången i höstas. Den gör stor skada på framförallt bär och har sitt ursprung i Asien.
 
Forskarna kunde genom att använda en speciell analysteknik, så kallad geografisk profilering, beräkna var det var störst sannolikhet att den först blev etablerad. Forskarna kopplade även sin analys till de olika ländernas import av frukt och grönt från områden där D. suzukii finns.
 
Resultaten pekar nu på att den först etablerades i området runt Avignon i södra Frankrike och därifrån har börjat sin spridning runt om i Europa, och inte i Spanien och Italien som tidigare har förslagits. Frankrike hade också en större import av frukt och grönt som angrips av D. suzukii än Italien och Spanien vilket ytterligare förstärker forskarnas resultat.
 
Metoden beskrivs vara ett viktigt framtida verktyg för att lokalisera utbrott av invasiva arter och tidigt kunna sätta in kraftfulla åtgärder för att hindra spridning.


Kontaktinformation