SLU-nyhet

Nya forskningsprojekt beviljade

Publicerad: 25 mars 2015

Tolv nya projekt beviljades i Stiftelsen Lantbruksforskning utlysning 2014. De får dela på drygt 34 miljoner kronor. Några projekt har också relevans för ekologisk produktion.

För första gången använde Stiftelsen Lantbruksforskning en tvåstegsmodell i den öppna utlysningen om forskningsmedel, där modellen tagits fram i nära samarbete med näringen. Nytt var också kravet på projektkonstellationer där lantbrukare, forskare, rådgivare och flera organisationer ska ingå. Forskningsmedel fanns tillgängliga inom de fyra fokusområdena Företagande, Livsmedel, Klimat & Miljö samt Energi & Biomassa.

I det första steget inkom 266 stycken idéskisser, som bedömdes av branschgrupper. Bedömningen i det andra steget baserades både på relevans och vetenskaplig kvalitet. 92 ansökningar gick vidare och projektgrupperna gavs möjlighet att skicka in en fullskalig ansökan. 

De tolv beviljade projekten kommer att ledas av forskare vid SLU, Lunds universitet, JTI, SVA, Hushållningssällskapen, Nordic Beet Research och Swerea SICOMP.

Livsmedel
”Genomisk selektion mot icke koagulerande mjölk” Maria Glantz, Lunds universitet
• ”Hitta de grovfodereffektiva korna och öka lönsamheten” Kjell Holtenius, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
”Epidemiologi och betydelse av infektion med adenovirus för kycklingnäringen” Desirée Jansson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
”Frihet från smittsamma sjukdomar hos nöt vägen till bättre hälsa, produktion och resistensläge” Björn Bengtsson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
”Kamp mot tramp funkar bra i början men hur länge” Eva Salomon, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)
”Ny havre för livsmedelsindustrin” Olof Olsson, Lunds universitet
"Tredje steget i en 3-stegsraket - kalkens potential för struktur, växtnäring, växtskydd och ekonomi" Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne
"Skördepåverkan av frilevande nematoder i sockerbetor och morötter –PCR, skadetrösklar och sorter" Åsa Olsson, Nordic Beet Research Foundation (NBR)
"Utsädesbehandling med mineralnäring ökar uppkomst, tillväxt och skörd i höstvete och raps" Eva Stoltz, HS Konsult AB

Klimat & miljö
"Långsiktig fosforförsörjning från mark - utvärdering av P-AL och betydelsen av stabila fosforformer" Jon Petter Gustavsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Energi & biomassa
"Småskalig uppgradering av biogas och utvinning av koncentrerat kvävegödselmedel" Henrik Olsson, Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)

"Rörflen till komposittillämpningar" Peter Mannberg, Swerea SICOMP AB  


Kontaktinformation