SLU-nyhet

Rent hav, biogas och gödsel med hjälp av sjöpungar?

Publicerad: 25 mars 2015

Kan sjöpungar bli som Kinderägg och uppfylla tre önskningar på en gång? Nu finansierar Energimyndigheten och EU ett projekt där sjöpungsodlingar ska rena havet från övergödande ämnen, öka biogasproduktionen och ge rötrest för gödsling.

Sjöpungar tillhör manteldjuren och lever som filtrerare i haven. Det är arten Ciona intestinalis som nu ska provodlas i svenska vatten i ett projekt som leds av företaget Marin Biogas i samverkan med bland annat energibolaget E.ON, Svenska Miljöinstitutet IVL och musselodlingsföretaget Scanfjord. Scanfjord kommer under en treårsperiod att odla och skörda sjöpung för leverans till E.ON:s rötningsanläggning i Falkenberg. IVL svarar för forsknings- och utvärderingsaktiviteterna. 

Ett viktigt mål i projektet är att bekräfta att produktionspotentialen är minst 0,6 GWh biogas per år från en sjöpungsodling som upptar ett hektar havsyta. Det är uppemot tio gånger mer biogas än vad man kan få fram från en veteåker av samma storlek. Samtidigt lyfts uppemot 15 ton kväve och 1,5 ton fosfor upp ur havet. Denna näring kan återföras till åkermark genom rötrester.

Sjöpungarna ska odlas i likadana anläggningar som dagens musselodlingar, det vill säga fastsittande på vävda textilband som hänger ner i vattnet från flytande bojar. Man ska i projektet även testa om sjöpungarna går att odla i Östersjön.


Kontaktinformation