SLU-nyhet

Sök forskningspengar hos Ekhagastiftelsen

Publicerad: 12 mars 2015

Ekhagastiftelsen stödjer forskning inom ekologiskt lantgbruk och biologisk medicin. Sista ansökningsdag för den årliga utlysningen är 20 maj.

"Ekhagastiftelsen vill medverka till att stärka uthålligt lantbruk på ekologisk grund och till att brygga över de traditionella motsättningarna mellan komplementärmedicin och skolmedicin. Det senare görs bland annat genom att stödja väl planerade och genomförda projekt där utfallet av forskningen kan bedömas på ett objektivt sätt", skriver Ekhagastiftelsen på sin hemsida.


Kontaktinformation