SLU-nyhet

Stripbetning av lucernvall intressant foderalternativ för ekogrisar

Publicerad: 11 mars 2015

Kan man hämta protein från betesvall till grisar och därmed minska behovet av kraftfoder? Grisen är en omnivor (allätare) och den har unik kapacitet för att leta foder, både över och under jordytan. I ett försök inom Core Organic II-projektet ICOPP* studerade man 36 grisar som antingen betade lucern eller rajgräs, deras födosöksbeteende, foderkonsumtion från betet och deras tillväxt från i genomsnitt 58 kg vikt vid försökets start till 90 kg vid försökets slut.

Grisar i försöketFörutom jämförelsen mellan de olika betesväxterna, studerade man även konsumtion och tillväxt då grisarna utfodrades med en hög (HP) eller låg proteinnivå (LP) i foderstaten. Grisarna som fick HP utfodrades med en ekologisk kraftfoderblandning, medan LP-grisarna utfodrades med vete, korn och havre. För att få grisarna att beta ordentligt utfodrades alla grisar med 80 procent av den danska energinormen. Beteshägnet flyttades två gånger i veckan och var gång fick tre grisar tillgång till 37,5 m2. Konsumtionen mättes genom att klippa betesväxterna före och efter betet och man fann ingen skillnad i foderintag för de olika vallväxterna.

Proteinnivån påverkade inte hur länge grisarna betade, men grisarna som betade lucern betade större andel av tiden än grisarna som betade rajgräs. Grisarna bökade generellt mer om de fått LP jämfört med HP, men effekten av proteinnivå var större när de betade gräs än när de betade lucern. Grisarna som betade rajgräs och utfodrades LP hade 33 procent lägre tillväxt och 31 procent sämre fodereffektivitet än grisarna som fick HP och betade rajgräs. Intressant nog hade grisarna som betade lucern bara 18 procent lägre tillväxt med LP och 14 procent sämre fodereffektivitet än grisarna som fick HP och lucern.

Försöket redovisades av Malene Jakobsen från Århus universitet vid EPOK:s och Jordbruksverkets gemensamma FoU-dagar i Hässleholm 4–5 mars.

* Improved Contribution of Local Feed to Support 100 % Organic Feed Supply to Pigs and Poultry


Kontaktinformation