SLU-nyhet

Bekämpningsmedel i maten kopplas till sämre spermieproduktion

Publicerad: 23 april 2015

I en ny amerikansk studie har forskare vid Harvard Chan School of Public Health kopplat konsumtion av frukt och grönsaker med höga resthalter av kemiska bekämpningsmedel till minskat spermieantal och spermiekvalitet hos män. De 155 deltagande männen lämnade sammanlagt 338 prover, samt även detaljerad kostinformation.

Med ett nytt grepp att uppskatta långtidsexponering för bekämpningsmedel via maten, klassade forskarna 35 olika frukter och grönsaker till att vara vanligtvis låg- eller medelkontaminerad med bekämpningsmedelsrester, eller att vara högkontaminerad. Denna klassning gjordes med hjälp av myndigheternas stickprovskontroller, där vissa frukter och grönsaker oftare har resthalter av ett eller flera bekämpningsmedel under gränsvärdet eller resthalter över gränsvärdet än andra.

I analysen visade sig sedan att total konsumtion av frukt och grönsaker inte var kopplat till vare sig spermieantal eller kvalitet.

Höga resthalter gav färre och sämre spermier
Männen som åt mer av frukt och grönt som vanligtvis har höga resthalter hade ett lägre spermieantal (49 procent lägre hos den fjärdedelen av männen som åt mest av dessa jämfört med den fjärdedelen av männen som åt minst) och även en mindre andel normala spermier.

Konsumtion av frukt och grönt som vanligtvis har låga resthalter påverkade inte spermieantalet, men männen som åt mer av dessa hade en större andel normala spermier.

Författarna drar slutsatsen att deras studie tyder på att exponering för bekämpningsmedelsrester via maten är tillräckligt stor för att påverka den normala produktionen av spermier.

Fortsätt ät frukt och grönt – men välj rätt!
Studiens huvudförfattare, Jorge Chavarro, skriver i ett pressmeddelande att studien inte ska tolkas så att man bör undvika frukt och grönsaker. De positiva effekterna av frukt och grönt är väldokumenterade. Chavarro föreslår istället strategier för att undvika bekämpningsmedel i maten, exempelvis att undvika frukt och grönt som ofta har höga resthalter, eller att välja ekologisk mat.


Kontaktinformation