SLU-nyhet

Biokol från effektiva spisar kan öka skördar i Kenya

Publicerad: 09 april 2015

Så kallad biokol binder in kol i marken och bidrar på så sätt till minskning av växthusgasen koldioxid i atmosfären. Den fungerar som jordförbättringsmedel och kan tillverkas i enkla, men effektiva matlagningsspisar.

I radioprogrammet Klotet medverkar EPOK-anknutna forskaren Cecilia Sundberg och berättar om ett forskningsprojekt om biokol i Kenya. Biokolen tillverkas av lantbrukarna själva i enkla biokolspisar och används sedan som jordförbättringsmedel. I försök har biokolen gett minst dubbla skördar jämfört med snittet, vilket är lika mycket som tillförsel av mineralgödsel ger.


Kontaktinformation