SLU-nyhet

Dokumentation från FoU-dagarna

Publicerad: 09 april 2015

Den 4–5 mars ordnade Jordbruksverket och EPOK FoU-dagar där rådgivare, forskare, lantbrukare och andra intresserade kunde mötas och diskutera aktuella frågor och de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion. Nu finns presentationer och sammanfattningar av föredrag att ladda ned från Jordbruksverkets hemsida.

Under det övergripande temat för årets FoU-dagar ”Från forskning till marknad” samlades föredrag och diskussioner om bland annat utfodring, potatis, kväveutnyttjande, djurhantering, avel och utevistelse.

 

 


Kontaktinformation