SLU-nyhet

Ökad risk för bekämpningsmedelsläckage i framtida klimat?

Publicerad: 22 april 2015

I ett varmare och regnigare klimat påverkas transporten och nedbrytningen av bekämpningsmedel i marken, men också bekämpningsbehovet. Det kan medföra ökad risk för kontaminering av grundvattnet från en större andel av åkerarealen än idag, enligt Karin Steffens vid SLU. Effektiva strategier och motåtgärder är nödvändiga.


Kontaktinformation