SLU-nyhet

På remiss: Förslag till ekoföreskrifter och rapport om hållbar konsumtion

Publicerad: 17 april 2015

Fram till den 4 maj 2015 kan man tycka till om Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion. Dagen efter är det deadline för Naturvårdsverkets remiss om hållbar konsumtion.

Föreskrifterna för ekologisk produktion och kontroll vänder sig till företag med ekologisk primärproduktion, företag som tillverkar foder eller hanterar utsäde samt till kontrollorgan som kontrollerar inom dessa områden.

Fördjupad utvärdering av miljömålen
Naturvårdsverket genomför en fördjupad utvärdering av miljömålen med tre fokusområden; Hållbara städer, Näringslivets miljöarbete och Hållbar konsumtion. Utkast till rapporter är nu ute på remiss.

Remissutkasten finns på Naturvårdsverkets hemsida (kräver inloggning, namn: arbete, lösen: Miljomal1).


Kontaktinformation