SLU-nyhet

Intresset för ekologisk hud- och hårvård ökar

Publicerad: 06 maj 2015

Företaget Urtekram har låtit marknadsundersökningsföretaget Yougov genomföra attitydundersökningar om ekologiska hud- och hårvårdsprodukter under 2014 och 2015. Miljöhänsyn är det starkaste argumentet för att välja dessa produkter. Därefter den egna hälsan.

År 2014 uppgav 40 procent av kvinnorna och 19 procent av kvinnorna att de köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret. I år var siffran oförändrad för kvinnor, men av männen uppgav nu 26 procent att de gjort detta val. Männen tyckte i högre grad än kvinnorna att de lokala matvarubutikerna blivit bättre på att lyfta fram ekologiska alternativ.

I årets undersökning var det 76 procent av de som köper eller kunde tänka sig att köpa ekologiskt som gör det för miljöns skull och 40 procent för hälsans skull. Hela 86 procent av de tillfrågade är oroliga för att innehållet i vanlig hud- och hårvård kan ha negativ påverkan på miljön och 78 procent är oroliga för negativ påverkan på hälsan.

Undersökningen 2015 bygger på 1004 intervjuer under perioden 13–15 mars.

Certifiering av kosmetika
Det finns en lång rad certifieringssystem för kosmetika och hygienprodukter. Störst är Ekocert.


Kontaktinformation