SLU-nyhet

Jordbruksverket mjölkar vetande ur ko-statistiken

Publicerad: 21 maj 2015

I väntan på att statistiken om ekologiska djur under 2014 ska bli klar, presenterar Jordbruksverket en sammanställning om ekologiska mjölkkor som bygger på tidigare års statistik.

Statistiken berättar bland annat att flest kor i ekologisk produktion finns i Västra Götaland. En genomsnittlig ekologisk mjölkkobesättning bestod år 2013 av 82 mjölkkor, vilket är fler än på konventionella gårdar. 

Ekologiska kor producerar genomsnittligt mindre mjölk än konventionella, men skillnaden har minskat under senare år.


Kontaktinformation