SLU-nyhet

Nytt internationellt projekt om ökad bördighet och minskad plöjning

Publicerad: 05 maj 2015

Ett stort europeiskt projekt har nu dragit igång där forskare vid SLU och andra universitet ska utveckla system med reducerad jordbearbetning i ekologisk odling. Sådana system kan vara mer resurseffektiva, men används inte mycket inom ekologisk odling på grund av befogad oro för ökade ogräsproblem.

Minskad bearbetning kan tillsammans med stallgödsel och kvävefixerande grödor vara ett sätt att öka jorden bördighet i ekologisk produktion. Mindre mekanisk bearbetning kan också minska energianvändningen. Men utan intensiv bearbetning ökar också problemen med vissa ogräs, som till exempel kvickrot och tistlar.

Tretton länder ingår i projektet “Fertility building in organic cropping systems" (FertilCrop) som koordineras av forskningsinstitutet FiBL (Research Institute of Organic Agriculture). Från SLU deltar Maria Stenberg vid Institutionen för mark och miljö samt Göran Bergkvist och Christine Watson vid Institutionen för växtproduktionsekologi. Projektet är ett av elva projekt som finansieras genom CORE Organic Plus.

Målet med projektet är att genom att utveckla system med reducerad jordbearbetning förbättra skördarna, näringsstatusen, jordstrukturen och dessutom minska problemen med ogräs inom ekologisk odling.


Kontaktinformation