SLU-nyhet

Odla äpplen under tak?

Publicerad: 06 maj 2015

Skorvsvampen skapar stora problem för ekologiska äppelodlare. Under ett seminariet "Framtidens ekologiska produktion av äpple i Norden" i Alnarp nyligen presenterade forskaren Marianne Bertelsen, Århus universitet, nya metoder för att skydda äpplen mot skorvangrepp.

I ett av de pågående danska försöken undersöktes möjligheten att skydda skorvkänsliga äppelsorter genom att sätta upp ett plasttak över trädraden under odlingssäsongen. Plasttaket skyddade mot vissa typer av regn och minskade därmed fuktigheten på bladverk och frukt, vilket minskade skorvsvampens möjlighet till angrepp och etablering. Taket minskade även angreppen av några av de vanligaste lagringsrötorna på frukten. Den totala skörden påverkades inte men fruktens syra- och sockerinnehåll minskade något.

Kostnaden för att sätta upp tak är idag hög vilket kan minska möjligheten till att det kommer att användas kommersiellt. Men detta kan komma att ändras med eventuellt ökande priser på ekologisk frukt samt förenklad konstruktion av taken.

Försöken fortsätter under 2015.


Kontaktinformation