SLU-nyhet

Pilotstudie om exponering av kemiska bekämpningsmedel via maten

Publicerad: 05 maj 2015

En mindre undersökning genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av COOP visar att halterna av kemiska bekämpningsmedel i urinen sjönk rejält hos en vanlig svensk familj som bytte till ekologisk mat.

Studien genomfördes på en trebarnsfamilj som vanligtvis inte äter ekologisk mat. Försöket inleddes med att familjen åt konventionellt producerad mat enligt sina ordinarie matvanor i en vecka. De två följande veckorna åt familjen ekologisk mat, men fortfarande i stort sett samma typ av matvaror som de vanligen konsumerade. Morgonurin samlades in dagligen under hela försöksperioden.

Åtta av de tolv bekämpningsmedel som valdes ut hittades i urinen. Det var TCP, mepikvat, klormekvatklorid (CCC), 3-PBA, 3,5-DKA, 2,4-D, propamokarb och ETU. Jämfört med perioden då familjen åt konventionell mat så sjönk koncentrationerna av bekämpningsmedel med i genomsnitt en faktor 6,7 under perioden då familjen åt ekologisk mat. Särskilt barnen fick lägre koncentrationer.

Halterna understeg dock redan från början med god marginal det ADI-värde som de omräknades till (acceptabelt dagligt intag). IVL påpekar i rapporten att det är osannolikt att de uppmätta halterna av de enskilda ämnena skulle utgöra någon hälsorisk, men att det system som finns för riskbedömning av kemikalier är anpassat för ett ämne i taget och inte ger en samlad bedömning av effekten av flera olika kemikalier samtidigt.


Kontaktinformation