SLU-nyhet

Dansk syntes om samhällsnyttan av eko – ta del av sammanfattningen

Publicerad: 04 maj 2015

Nu har en sammanfattning publicerats av en dansk kunskapssyntes om samhällsnyttan av ekologisk produktion och konsumtion. Forskningsorganisationen ICROFS har koordinerat arbetet där ett stort antal forskare medverkat. I höst kommer rapporten i sin helhet.

Syntesen behandlar befintlig kunskap och pekar ut kunskapsluckor när det gäller hur ekologiskt lantbruk inverkar på natur och biologisk mångfald, miljö, energi och klimat, hälsa och välfärd för människor och djur samt landsbygds- och företagsutveckling. 


Kontaktinformation