SLU-nyhet

COOP:s film debatteras

Publicerad: 05 juni 2015

SLU:s tidigare prorektor Torbjörn Fagerström har i flera debattartiklar varit starkt kritisk mot COOP:s film ”Ekoeffekten”, där en familj får ned halten av bekämpningsmedel i urinen genom att äta ekologisk mat. EPOK:s Axel Mie har invändningar mot Fagerströms resonemang i Land Lantbruk.

Torbjörn Fagerström skriver den 29 maj i Land Lantbruk: "Den vetenskapligt relevanta tolkningen av IVLs resultat är att de uppmätta halterna saknar all betydelse ur giftighetssynpunkt, allt annat är ren demagogi. Punkt!"

"Det finns andra relevanta tolkningar", skriver nu EPOK-anknutne forskaren Axel Mie i ett debattsvar.


Kontaktinformation