SLU-nyhet

Ekologiska trädgårdsblåbär för Norden har potential

Publicerad: 17 juni 2015

Trädgårdsblåbär kan passa bra i ekologisk produktion då behovet av växtnäring och växtskydd är relativt litet. Hos konsumenten är det ett populärt bär. Utmaningen är klimatet och odlingsjorden som ska ha ett lågt pH. Därför behövs kunskap om lämpliga substrat och inokulering av mykorrhiza för att få en god försörjning av växtnäring och en tillräckligt stor skörd under säsongen.

SLU EkoForsk finansierade 2011–2013 växtodlingsförsök med trädgårdsblåbär i höga plasttunnlar samt i fält med fokus på substrat, inokulering av mykorrhiza och växtnäringsförsörjning. Tre sorters trädgårdsblåbär ingick, Duke, Reka och Northblue. Blomningen var två till tre veckor senare i fält än i plasttunnel, vilket också påverkade skörden i början av säsongen. I slutet av säsongen var skörden från trädgårdsblåbär i plasttunnel likvärdig med skörden i fält. Projektet med de fleråriga buskarna fortsätter och finansieras av SLU EkoForsk 2014–2016.


Kontaktinformation