SLU-nyhet

EPOK "tältar" på Brunnby lantbrukardagar

Publicerad: 16 juni 2015

Brunnby lantbrukardagar 1–2 juli är en lantbruksmässa utanför Västerås. Passa på att träffa några av oss på EPOK. Vi ställer ut i eget tält på mässområdet.

Den 1/7 kan du ta chansen att prata växtnäringshushållning, ekologiska odlingssystem och växtföljder med Maria Wivstad, EPOK, eller ekologisk sortprovning med Jannie Hagman från Institutionen för växtproduktionsekologi. Den 2/7 kan du prata om stallgödselhantering, rötrest från biogas och en massa annat med Eva Salomon, EPOK & JTI. Båda dagarna kan du (ivarjefall av och till) träffa EPOK:s kommunikatör Karin Ullvén och EPOK-anknutna forskaren Birgitta Johansson. Den sistnämnda pratar gärna om idisslare.

Vi finns på plats U55.


Kontaktinformation