SLU-nyhet

Gamla vetesorter kan lösa nutidens problem

Publicerad: 16 juni 2015

Forskare vid SLU och Isfahan University of Technology i Iran har testat gamla vetesorter som visat sig vara bättre på att tillgodogöra sig kväve när tillgången på näring är dålig. Resultaten kan användas vid förädling av nya sorter.

Nya sorter med egenskaper från de gamla sorterna skulle kunna användas i områden där det är brist på näring i jorden. I Sverige skulle de kunna bidra till att vi kan gödsla mindre och att läckaget av kväve därmed minskar.


Kontaktinformation