SLU-nyhet

Lugn djurhantering minskar arbetsolyckor

Publicerad: 16 juni 2015

LSS-metoden (Low Stress Stock-handling) utgår från kunskap om djurens naturliga flockbeteende, och lär djurskötaren att hantera djur med ett tydligt kroppsspråk i stället för att använda påtryckningar, skrik och tvång. Metoden har utvärderats av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Sveriges lantbruksuniversitet med gott resultat.

Varje år dör 2-3 personer i Sverige när de hanterar lösgående nötkreatur. LSS-metoden lär djurskötaren ett lugnt och säkert sätt att hantera djuren som kan minska olycksrisken.


Kontaktinformation