SLU-nyhet

Mångfald i grödorna stärker lokala livsmedelssystem

Publicerad: 03 juni 2015

Finns det "bortglömda" grödor som det odlas alldeles för lite av och som skulle kunna öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapen och dessutom bli till matvaror med lokal och kulturell identitet? I ett nytt europeiskt projekt bildas nätverk med lantbrukare, forskare, livsmedelsförädlare, handel och konsumenter som ska undersöka detta närmare.

Biologisk mångfald stärker resiliensen och produktiviteten i biologiska system. Den principen gäller inte bara för primärproduktionen utan även när det gäller livsmedelsmarknaden och människors hälsa, menar initiativtagarna till projektet DIVERSIFOOD. 

DIVERSIFOOD ska med hjälp av "multiaktörsnätverk" i hela livsmedelskedjan och från många olika produktionssystem och områden i Europa undersöka hur underutnyttjade grödor kan odlas i större utsträckning i olka agroekosystem. Målet är att öka utbud och kvalitet på odlingsbara grödor och de produkter som kan framställas av dem.

Projektet ska också visa hur samhället i stort kan främja uthålligt lantbruk samtidigt som produktion och marknad gynnas.

Ett brett sprektrum av arter och sorter kommer att beaktas. Däribland olika vetesorter (såsom enkornsvete och emmer), havre, korn, majs, kikärter, bönor, lupiner, oljedådra, bovete, broccoli, tomater, morötter, lök och kastanj.

Projektet ska också visa hur samhället i stort kan främja uthålligt lantbruk samtidigt som produktion och marknad gynnas.

DIVERSIFOOD, som är i startfas och ska pågå till och med februari 2019, finansieras inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Tjugo europeiska partners samverkar i projektet. Någon svensk partner finns inte med.


Kontaktinformation