SLU-nyhet

Nytt odlingssystem ska göra Danmark grönare

Publicerad: 03 juni 2015

Danska forskare utvecklar nu ett odlingssystem inriktat på att producera biobränsle samt protein till djurfoder. Det kan bli ett lönsamt alternativ för ekologiska växtodlingsgårdar som har svårt att få tag på stallgödsel.

Visionen bakom projektet "OrganoFinery" är att Danmark kan uppnå en högre självförsörjningsgrad för bioenergi och foderprotein om en större del av de marker där det idag odlas foderspannmål kan ersättas med vallar med gräs och baljväxter som kan användas till både energi- och proteinproduktion.

Nyligen invigdes en energianläggning som kan omvandla grödorna till råolja. Ur restprodukterna utvinns sedan proteinet.


Kontaktinformation