SLU-nyhet

Praktiska rekommendationer för minskad jordbearbetning

Publicerad: 03 juni 2015

Vilka redskap är lämpliga för jordbearbetning och ogräskontroll? Hur undviks att såmaskinen kläggar igen? Vad gör man åt för dålig kvävemineralisering om våren? I en ny videofilm från det europeiska forskningsprojektet TILMAN-ORG ges rekommendationer.

Den övergripande målsättningen med projektet "Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems – TILMAN-ORG" var att utforma bättre ekologiska odlingsssystem med ökad produktivitet och näringsutnyttjande, mer effektiv hantering av ogräs, ökad biologisk mångfald och mindre klimatpåverkan. Projektet finansierades inom CORE Organic II och genomfördes i samverkan mellan femton europeiska partners.

Helt plöjningsfria odlingssystem, eller odlingssystem med reducerad jordbearbetning är relativt vanliga inom konventionellt lantbruk, men dessa tekniker innebär en utmaning att anpassa till ekologiska system. Detta beroende på större ogrästryck och återkommande kvävebrist under tidig vår. TILMAN-ORG har undersökt möjlighterna att tillämpa dessa tekniker i europeiska ekologiska odlingssystem. I en kort video sammanfattas de viktigaste slutsatserna.

Se filmen på Youtube.


Kontaktinformation